Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Doktorgradsutvalget (DRU)

Doktorgradsutvalget (DRU) har ansvar for opptak, drift og utvikling av ph.d.-programmet i musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis. Utvalget har også ansvar for dr.philos.-graden. Sist oppdatert: 30. oktober 2023

Utvalgets sammensetning

Foruten leder, består utvalget av en representant for hvert av de tre fagområdene som inngår i programmet og to stipendiatrepresentanter.

Leder og fagområderepresentantene oppnevnes for fire år og følger rektoratsperioden (2017–2021, 2021-2025 osv.).

Stipendiatene oppnevnes for ett år, der én stipendiat følger kalenderåret (normalt oppføringspraksis) og én følger studieåret (normalt musikkpedagogikk eller musikkterapi). Unntak fra denne fordelingen kan forekomme.

Utvalgsmedlemmer og tillitsvalgte 2023/24

  • DRU - Leder: Sigrid Røyseng.
  • DRU - Sekretær: Solveig Christensen.
  • DRU - Stipendiatrepresentanter er Theresa Coffey og Rut Jorunn Rønning (se under).
  • DRU - Vara (for stipendiatene) er Guro Høimyr og Merete Holme (begge musikkterapi).
  • FoU-utvalget - Stipendiatrepresentant er Tora Ferner Lange (oppføringspraksis).
  • FoU-utvalget - Vara (for Lange) er Vera Margareta With Due (musikkpedagogikk).

DRUs medlemmer høsten 2023

Møter i doktorgradsutvalget

Saker meldes til doktorgradsutvalgets sekretær senest to uker før aktuelt møte, om ikke annet er spesifisert.

Historikk

Saksoversikter fra tidligere år

Kontakt oss