Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Doktorgradsutvalget (DRU)

Doktorgradsutvalget (DRU) har ansvar for opptak, drift, gjennomføring og utvikling av det vitenskapelige ph.d.-programmet (musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis). Utvalget har også ansvar for dr.philos.-graden.

Utvalgets sammensetning

Foruten leder, består utvalget av en representant for hvert av fagområdene som inngår i programmet og to stipendiatrepresentanter.

Leder og fagområderepresentantene oppnevnes for fire år og følger rektoratsperioden (2017–2021, 2021-2025 osv.).

Stipendiatene oppnevnes for ett år, der én stipendiat følger kalenderåret (normalt oppføringspraksis) og én følger studieåret (normalt musikkpedagogikk eller musikkterapi). Unntak fra denne fordelingen kan forekomme.

Utvalgsmedlemmer og tillitsvalgte 2023/24

  • DRU - Leder: Sigrid Røyseng.
  • DRU - Sekretær: Solveig Christensen.
  • DRU - Stipendiatrepresentanter er Ingebjørg Sofie Larsen Rut Jorunn Rønning (se under).
  • DRU - Vara (for stipendiatene) er Guro Høimyr og Merete Holme (begge musikkterapi).
  • FoU-utvalget - Stipendiatrepresentant er Tora Ferner Lange (oppføringspraksis).
  • FoU-utvalget - Vara (for Lange) er Vera Margareta With Due (musikkpedagogikk).

DRUs medlemmer våren 2024

Møter i doktorgradsutvalget

Saker meldes til doktorgradsutvalgets sekretær senest to uker før aktuelt møte, om ikke annet er spesifisert.

Historikk

Saksoversikter fra tidligere år

Kontakt oss