For ansatte
No En
Søk

Doktorgradsutvalget

Doktorgradsutvalget (DRU) har ansvar for opptak, drift og utvikling av ph.d.-programmet i musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis. Utvalget har også ansvar for dr.philos.-graden.

Utvalgets sammensetning

Foruten leder, består utvalget av en representant for hvert av de tre fagområdene som inngår i programmet og to stipendiatrepresentanter.

Leder og fagområderepresentantene oppnevnes for fire år og følger rektoratsperioden (2017–2021, 2021-2025 osv.).

Stipendiatene oppnevnes for ett år, der én stipendiat følger kalenderåret (normalt oppføringspraksis) og én følger studieåret (normalt musikkpedagogikk eller musikkterapi). Unntak fra denne fordelingen kan forekomme.

Utvalgets medlemmer våren 2023

Møter i doktorgradsutvalget

Saker meldes til doktorgradsutvalgets sekretær innen fristene som er oppgitt for hvert møte (se under)

Saksoversikter fra tidligere år

Historikk

Kontakt oss