For ansatte
No En
Søk

Doktorgradsutvalget (DRU)

Doktorgradsutvalget (DRU) har ansvar for opptak til og drift av ph.d.-programmet. Utvalget har også ansvar for dr.philos.

Foruten leder, består utvalget av en representant for hvert av de tre fagområdene som inngår i programmet og to stipendiatrepresentanter.

Fagområderepresentantene er oppnevnt for fire år og følger rektoratsperioden (2017–2021, 2021-2025 osv.).

Stipendiatene oppnevnes for ett år og følger henholdsvis kalenderår (normalt oppføringspraksis) og studieår (normalt musikkpedagogikk og -terapi). Unntak fra denne fordelingen kan forekomme.

Utvalgets medlemmer våren 2023

Møter i doktorgradsutvalget

Saker meldes til doktorgradsutvalgets sekretær innen fristene som er oppgitt for hvert møte (se under)

Saksoversikter fra tidligere år

Historikk

Kontakt oss