Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Andre utvalg

Samarbeidsutvalget. Arealutvalget. Beredskapsgruppe korona. Bibliotekutvalget. Instrumentutvalget. Instrumentsamlingsutvalget og Kunstutvalget. Etter- og videreutdanningsutvalget. TUP-utvalget. Jubileumskomiteen.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen. Samarbeidsutvalget møtes før hvert styremøte og drøfter sakene som skal opp. Samarbeidsutvalget tilsvarer Informasjon, drøfting og forhandling med tillitsvalgte i det offentlige, ofte forkorta IDF.

TUP tenketank

TUP (Talentutviklingsprogrammet) tenketank er et rådgivende organ for studieutvalget og skal bidra i kvalitetssikring og -utvikling av talentutviklingsprogrammet ved NMH. Leder av TUP-utvalget rapporterer til leder av studieutvalget.

Bibliotekutvalget

Bibliotekutvalget er et rådgivende organ i biblioteksspørsmål.

Instrumentutvalget

Instrumentutvalget skal ha oversikt over instrumentene og deres vedlikeholdsbehov, ta imot og prioritere instrumentbehov i et langtidsperspektiv.

Instrumentsamlingsutvalget

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen arbeider med katalogisering, oversikt, plassering, bruk og lagring av Musikkhøgskolens samling av historiske instrumenter.

Kunstutvalget

Kunstutvalget har oversikt over kunsten på Musikkhøgskolen og arbeider for å presentere den på en god måte.

Jubileumskomitéen 2023 - 2024

Gjennom studieåret 2023–2024 skal Norges musikkhøgskole feire at vi fyller 50 år. Dette skal vi markere med seminarer, levende musikk og formidling av vår egen historie. Les mer om mandatet, program og resultater her.