For ansatte
No En
Søk

Andre utvalg

Samarbeidsutvalget. Konsertutvalget. Arealutvalget. Beredskapsgruppe korona. Bibliotekutvalget. Instrumentutvalget. Instrumentsamlingsutvalget og Kunstutvalget

Grønt NMH

NMH vil jobbe mot å få sertifisering som miljøfyrtårn. Derfor samarbeider vi med Stiftelsen Miljøfyrtårn og konsulent Hege Sletnes. En del av sertifiseringsprosessen må vi sette tall på antall miljømerkede produkter vi kjøper, energibruk, tall knyttet drivstoffbruk, CO2-utslipp fra flyreiser, kildesortering og så videre. Dette gjør vi for å få et nullpunkt som vi i framtiden vil rapportere på.

Arealutvalget

Arealutvalget skal kartlegge behov, sørge for egnede kontor/rom til alle ansatte og fremme en fleksibilitets- og delingskultur.

Beredskapsgruppe korona

Beredskapsgruppen jobber daglig med å få og tilgjengeliggjøre informasjon fra myndighetene om koronasituasjonen for Musikkhøgskolen

Bibliotekutvalget

Bibliotekutvalget er et rådgivende organ i biblioteksspørsmål.

Brukerutvalg kantine

Brukerutvalget skal få til et godt samarbeid mellom NMH og kantinen, og diskutere blant annet produktutvalg.

Instrumentutvalget

Instrumentutvalget skal ha oversikt over instrumentene og deres vedlikeholdsbehov, ta imot og prioritere instrumentbehov i et langtidsperspektiv.

Instrumentsamlingsutvalget

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen arbeider med katalogisering, oversikt, plassering, bruk og lagring av Musikkhøgskolens samling av historiske instrumenter.

Konsertutvalget

Konsertutvalget skal se på konsertvirksomheten i en større sammenheng, være en pådriver og et diskusjonsforum for ideer og temaer knyttet til konsertene ved Musikkhøgskolen.

Kunstutvalget

Kunstutvalget har oversikt over kunsten på Musikkhøgskolen og arbeider for å presentere den på en god måte.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen.