For ansatte
No En
Søk

Andre utvalg

Samarbeidsutvalget. Konsertutvalget. Arealutvalget. Beredskapsgruppe korona. Bibliotekutvalget. Instrumentutvalget. Instrumentsamlingsutvalget og Kunstutvalget. Etter- og videreutdanningsutvalget. TUP-utvalget.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen. Samarbeidsutvalget møtes før hvert styremøte og drøfter sakene som skal opp. Samarbeidsutvalget tilsvarer Informasjon, drøfting og forhandling med tillitsvalgte i det offentlige, ofte forkorta IDF.

Beredskapsgruppe smittevern

Beredskapsgruppen jobber daglig med å få og tilgjengeliggjøre informasjon fra myndighetene om smittevernsituasjonen for Musikkhøgskolen

Arealutvalget

Arealutvalget skal kartlegge behov, sørge for egnede kontor/rom til alle ansatte og fremme en fleksibilitets- og delingskultur.

Bibliotekutvalget

Bibliotekutvalget er et rådgivende organ i biblioteksspørsmål.

Brukerutvalg kantine

Brukerutvalget skal få til et godt samarbeid mellom NMH og kantinen, og diskutere blant annet produktutvalg.

Etter- og videreutdanningsutvalget

Instrumentutvalget

Instrumentutvalget skal ha oversikt over instrumentene og deres vedlikeholdsbehov, ta imot og prioritere instrumentbehov i et langtidsperspektiv.

Instrumentsamlingsutvalget

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen arbeider med katalogisering, oversikt, plassering, bruk og lagring av Musikkhøgskolens samling av historiske instrumenter.

Kunstutvalget

Kunstutvalget har oversikt over kunsten på Musikkhøgskolen og arbeider for å presentere den på en god måte.

TUP-utvalget

TUP (Talentutviklingsprogrammet)-utvalget er rådgivende organ for studieutvalget. Leder av TUP-utvalget rapporterer til leder av studieutvalget.