Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Innlevering og disputas

Veiledning om prosedyre for innlevering, oppnevning av bedømmelseskomité, habilitetsregler, publisering av avhandling og skikk og bruk knyttet til disputasen. Gjelder for det vitenskapelige ph.d.-programmet (musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis).

Prosedyre for innlevering til vurdering

Prosedyre for oppnevning av bedømmelseskomite

Hovedveileder har ansvaret for å starte prosessen med oppnevning av bedømmelseskomiteen. Doktorgradsutvalget (DRU) har et mål om å avvikle disputaser så raskt som mulig. Dette innebærer at vi forsøker å ha både komité og disputasdato klar når avhandlingen blir levert.

Trykking, publisering og distribusjon av godkjent ph.d.-avhandling

Når avhandlingen er godkjent av bedømmelseskomiteen er det normalt fem-åtte uker igjen til disputas. Alt som har med trykking, publisering og distribusjon å gjøre går via NMHs publikasjonsansvarlige.

Prøveforelesning, disputas og doktormiddag: fakta, skikk og bruk

Fram til prøveforelesning og disputas er du ph.d.-kandidat eller ph.d.-student. Under prøveforelesning og disputas er du doktorand, og når det hele er over kan du kalle deg ph.d. - philosophiae doctor.

Oppdatering post pandemi: NMH har besluttet å ikke lenger strømme disputaser. I de tilfeller der en eller flere opponenter deltar digitalt via zoom, kan denne zoom-lenken deles med eventuelle veiledere som ikke bor i Oslo-området.

Normalt skal du ha fått en tentativ disputasdato allerede i forbindelse med innlevering. Når avhandlingen er godkjent vet du at dagen blir «virkelighet» og det er en rekke forberedelser du kan gjøre:

Kontakt