Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Innlevering og disputas

Veiledning om prosedyre for innlevering, oppnevning av bedømmelseskomité, habilitetsregler, publisering av avhandling og skikk og bruk knyttet til disputasen. Gjelder for ph.d.-programmet i musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis.

Prosedyre for innlevering til vurdering

Prosedyre for oppnevning av bedømmelseskomite

Hovedveileder har ansvaret for å starte prosessen med oppnevning av bedømmelseskomiteen. Doktorgradsutvalget (DRU) har et mål om å avvikle disputaser så raskt som mulig. Dette innebærer at vi forsøker å ha både komité og disputasdato klar når avhandlingen blir levert.

Trykking, publisering og distribusjon av godkjent ph.d.-avhandling

Når avhandlingen er godkjent av bedømmelseskomiteen er det normalt fem-åtte uker igjen til disputas. Alt som har med trykking, publisering og distribusjon å gjøre går via NMHs publikasjonsansvarlige.

Prøveforelesning, disputas og doktormiddag: fakta, skikk og bruk

Fram til prøveforelesning og disputas er du ph.d.-kandidat eller ph.d.-student. Under prøveforelesning og disputas er du doktorand, og når det hele er over kan du kalle deg ph.d. - philosophiae doctor.

Oppdatering post pandemi: NMH har besluttet å ikke lenger strømme disputaser. I de tilfeller der en eller flere opponenter deltar digitalt via zoom, kan denne zoom-lenken deles med eventuelle veiledere som ikke bor i Oslo-området.

Normalt skal du ha fått en tentativ disputasdato allerede i forbindelse med innlevering. Når avhandlingen er godkjent vet du at dagen blir «virkelighet» og det er en rekke forberedelser du kan gjøre:

Kontakt