Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

FoU-formidling

Les om hvilke kanaler og plattformer FoU-resultatene publiseres på, og lenger ned om stiling av manus og referansestilen vi bruker i NMH-publikasjoner.

Interne arrangementer i FoU-kalenderen

Planlegger du et internt arrangement som passer under overskriften «FoU-konferanser-, seminarer og -kurs» i arrangementskalenderen?

NB: Dersom arrangementet er offentlig og/eller trenger bistand fra produksjonsseksjonen (f.eks. lyd, lys, arrangementsvert, matbestilling, rombooking mv), må dette gå via produksjonsavdelingen,

Presentasjon av FoU-prosjekter på nmh.no

Prosjektsidene er NMHs FoU-vindu mot omverdenen. Nedenfor finner du en veiledning og fremgangsmåte for FoU-prosjekter som skal publiseres der.

Publisering av resultater

Resultatene av NMHs FoU-virksomhet skal publiseres i et varig format. Dette inkluderer blant annet tre institusjonelle kanaler som FoU-utvalget har det overordnede ansvaret for:

Stiler i manus og referansestil

NMH-publikasjoner har retningslinjer for stiling av overskrifter og for referansestil i utgivelsene. Gjør deg kjent med disse om du skal utgi tekster i NMH-publikasjoner.

Kontakt

Lurer du på noe, kontakt oss gjerne, enten din senterleder eller en av oss i FUP (Forskning, utviklingsarbeid og prosjektstøtte). Vi er til daglig å finne enten på Furuholmen eller på rom 345 i administrasjonen i 3. etasje i Slemdalsveien.