Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Rapportere FoU-resultater

Som ansatt ved NMH må du registrere FoU- og KU-arbeidet ditt i blant annet Cristin og med et eget skjema for kunstnerisk utviklingsarbeid. Bruk ORCID for å identifisere deg som forsker.

Rapportere vitenskapelig FoU-arbeid

Du må fortløpende registrere resultater fra tradisjonelt vitenskapelig arbeid i Cristin.

Rapportere kunstnerisk utviklingsarbeid

Ansatte som utfører kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) skal rapportere dette via eget KU-skjema.

ORCID, din forsknings-ID

ORCID er en unik identifikator (og en internasjonal standard for identifisering av forskere) som vil være til hjelp blant annet når du skal registrere forskningsresultater og søke forskningsmidler. Den vil også kunne brukes i andre forskningsadministrative system og vil følge deg selv om du skulle bytte arbeidsgiver.

For egen synlighets skyld kan du etter registrering sette din ORCID iD nederst i e-post-signaturen din.

ORCID og NVA

I det forestående nye nasjonale vitenarkivet (NVA) vil det med en ORCID iD være enkelt å logge seg inn og knytte resultater til deg som forsker.

Les mer om fordeler for deg som forsker på denne infosiden (engelsk).