Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Hva er pedagogisk utviklingsarbeid ved NMH?

Pedagogisk utviklingsarbeid handler om å arbeide systematisk for å bidra til endring eller nyskapning med tanke på læring, opplæring eller kompetanseutvikling.

I beskrivelsen av universiteter og høgskolers oppgaver i universitets- og høgskoleloven understrekes det at det ved siden av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid også skal utføres faglig utviklingsarbeid. Pedagogisk utviklingsarbeid kan forstås som én bestemt form av slikt arbeid. På universitets- og høgskolenivå vil pedagogisk utviklingsarbeid ha noen spesifikke kjennetegn og kunne dreie seg om for eksempel å:

  • prøve ut nye læringsformer og/eller vurderingsformer
  • styrke koblingen mellom forskning og utdanning
  • involvere studenter og/eller kolleger i pågående kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
  • skape et inkluderende læringsmiljø
  • involvere studenter som partnere i undervisning og utvikling av undervisning
  • utvikle nytt undervisningsmateriale, gjerne i samspill med studentene

Et viktig premiss for pedagogisk utviklingsarbeid er at det har som intensjon å frambringe erfaringer og/eller kunnskap som tilfører nye faglige perspektiver og har profesjonell interesse ut over den enkeltes faglige utvikling, samt at det er planmessig og systematisk. Det bør også føre fram til offentlig tilgjengelige resultater, og være initiert ut fra faglige behov i institusjonen eller hos den enkelte ansatte. Pedagogisk utviklingsarbeid kan også pågå i sammenheng med annen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og vil dermed kunne skje i skjæringspunktet mellom ulike typer FoU-virksomhet.

Eksempler på prosjekter

Eksempler på pågående eller nylig gjennomførte prosjekter som omfatter pedagogisk utviklingsarbeid på NMH er:

Prosjektene det er linket til ovenfor er relativt store i omfang, men det er viktig å huske at pedagogisk utviklingsarbeid også omfatter småskalaprosjekter. Uansett størrelse, skal prosjektene være planmessige og kunne deles, internt og eksternt.