Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Hva er forskning ved NMH?

Forskningen som utføres ved Norges musikkhøgskole er av mange forskjellige slag, deriblant kunstnerisk utviklingsarbeid som dere finner mer informasjon om her.

Den vitenskapelige forskningen på NMH kan i hovedsak kategoriseres under fagområdene oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi. Disse tre forskningsområdene rommer hver, i seg selv, et mangfold av perspektiver, og forskerne som arbeider innenfor disse tradisjonene benytter seg av mange ulike metoder og teoretiske rammeverk.

En nærmere presentasjon av forskningsfaglig fokus for de tre aktuelle områdene finnes beskrevet på nettsidene til NMHs forskningssentre. Der finnes det også lenker til tidligere og pågående forskningsprosjekter:

NordART – Arne Nordheim-senteret

CERM – Senter for utdanningsforskning i musikk

CREMAH – Senter for forskning i musikk og helse

Noen av prosjektene som forskerne på NMH er eller har vært involvert i, er store, eksternfinansierte og internasjonale forskningsprosjekter, der forskere fra mange institusjoner samarbeider om å utforske et større område over tid. Eksempler på slike prosjekter er Homeside, Futured og Musikerprosjektet.

Andre prosjekter er mindre, og utføres av den enkelte ansatte eller i mindre samarbeidskonstellasjoner. Oversikten over gjennomførte og pågående ph.d.-prosjekter ved NMHs ph.d.-program i oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi viser bredden innenfor de tre aktuelle fag- og forskningsområdene.