Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Om FoU på NMH

På NMH foregår det mye spennende FoU-arbeid i form av store og små prosjekter med både kunstnerisk og vitenskapelig profil. Her finnes alt fra forskning på musikkens innvirkning på mennesker som lever med en demensdiagnose, til utforsking av yttergrensene for hva som kan spilles på et instrument. I tillegg kommer et rikt tilfang av ulike typer faglig utviklingsarbeid.

I «Lov om universiteter og høyskoler» fastslås det at et av formålene med slike institusjoner er å «utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå». Denne typen arbeid betegnes ofte med kortformen FoU. Loven innebærer dermed at alle som er ansatt ved Norges musikkhøgskole, og som har tid til FoU som del av stillingen sin, er pålagt å utføre denne typen arbeid, altså å drive kunnskapsutvikling og -formidling innenfor sitt spesifikke faglige virkeområde.

Hvorvidt man velger å utføre kunstnerisk utviklingsarbeid eller vitenskapelig forskning, eller bedrive faglig utviklingsarbeid (i vår type virksomhet ofte forstått som pedagogisk utviklingsarbeid) kommer an på stillingstype, fagområde og FoU-tradisjonene i fagfeltet man tilhører. I universitets- og høgskoleloven går det også fram at undervisningen i høyere utdanning skal være FoU-basert. Dette innebærer en forventning om at det skal være en tett kobling mellom det FoU-arbeidet som gjøres og den undervisningen som gis.

FoU-arbeidet skal imidlertid ikke bare gjennomføres og kobles til undervisningen; det er også en klar forventning om at det skal deles, både internt og eksternt, og utføres innenfor gjeldende rammer og normer. På NMH konkretiseres dette i krav om at den enkelte ansattes FoU-arbeid skal:

  • Offentliggjøres – det vil si publiseres, utgis, formidles eller fremføres – i relevante kanaler og sammenhenger
  • Presenteres og diskuteres gjennom ansattes deltakelse på fellesarenaer for FoU-aktivitet (forskerseminarer, Påfyll, Fagfuzz og liknende)
  • Rapporteres og gjøres tilgjengelig gjennom gjeldende verktøy for innrapportering (Cristin, Research Catalogue, årlige FoU-rapporter)
  • Utføres etter de etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende innenfor de respektive fag- og forskningsfeltene

Nedenfor finner du derfor lenker til sider med tydeliggjøring av hva kunstnerisk utviklingsarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning kan være på NMH. Dette er ment som en hjelp til å skape gode FoU-prosjekter, men også til å kunne forstå sin egen pågående virksomhet innenfor rammen av ulike FoU-områder og -tradisjoner.

Alle som er ansatt på kunstnerisk eller vitenskapelig grunnlag på NMH har tilhørighet til et av institusjonens forskningssentre: NordART, CERM eller CREMAH. Lederne for disse sentrene kan også være behjelpelige med å diskutere og utvikle FoU-prosjekter.