Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Hva er kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH?

Kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH er forskning gjennom utøvende og skapende arbeid, der selve kunstutøvelsen står i sentrum. Når vi deler egne musikalske prosesser og reflekterer over erfaringene sammen, styrkes det faglige fellesskapet og ny kunnskap oppstår og beriker feltet vårt.

Som annen forskning er kunstnerisk utviklingsarbeid tredelt: Forskningen springer ut fra et spørsmål, som deretter undersøkes gjennom en prosess, og som deles med fellesskapet.

Spørsmålene i et kunstnerisk utviklingsarbeid bunner gjerne i en undring eller nysgjerrighet som kunstneren eller musikeren har innenfor sin egen praksis. Dette nysgjerrighetsområdet undersøkes, prøves ut og reflekteres over, alene og i fellesskap.

Arbeidsmåtene som brukes, speiler prosjektets natur og følger den kunstneriske praksisen. Arbeidsprosessene fordrer nysgjerrighet og vilje til å eksperimentere, med mål om å oppdage nye perspektiver og muligheter.

Formidlingen av nye innsikter som oppstår gjennom den kunstneriske prosessen kan foregå muntlig, skriftlig, i form av konsertpresentasjoner, video eller lydinnspilling eller på andre relevante måter. Deling underveis i en prosess kan åpne for at andres erfaringer og ideer trekkes inn i arbeidet og tilfører nye perspektiver. Formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid kan foregå internt på NMH i ulike formater, på nasjonale og internasjonale arenaer og på digitale plattformer.

Kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH kan være undersøkelse og utvikling av for eksempel:

 • interpretasjonspraksiser
 • instrumentale praksiser
 • improvisasjonspraksiser
 • traderingspraksiser
 • komposisjonspraksiser
 • historiske praksiser
 • teknologiske praksiser
 • musikalske roller
 • skapende og medskapende praksiser
 • radikale eller omveltende prosesser
 • nye kunstneriske og musikalske sammenhenger
 • tverrfaglige og tverrkunstneriske undersøkelser
 • kunstneriske undersøkelser som tematiserer estetiske, kuratoriske, sosiale, politiske og filosofiske spørsmål
 • andre relevante praksiser og prosjekter

Det finnes mange måter kunstneriske prosesser kan åpnes opp og deles med andre. Gode eksempler finnes i de ferdige Ph.D.-prosjektene i kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH og de større kunstnerisk utviklingsarbeids-prosjektene. Du kan også finne slike prosjekter ved å bla i eksposisjoner i den internasjonale delingsportalen Research Catalogue, eller i det nordiske magasinet for kunstnerisk forskning, Vis Journal.

Her følger noen eksempler på ulike formater for deling: