Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Ekstra FoU-ressurs

Ekstra FoU-ressurs utlyses i desember for kommende studieår, og er strategiske midler til FoU-arbeid ved institusjonen. Vedtak om fordelingen fattes av rektor etter innstilling fra FoU-utvalget. Søknadsfristen for å søke om ekstra FoU-ressurs for skoleåret 2024–2025 er 19. januar 2024 kl. 15:00.

Søk om ekstra FoU-ressurs

Søknadsfristen for å søke om ekstra FoU-ressurs for studieåret 2024–2025 er 19. januar 2024 kl. 15:00. Man kan i år søke om ekstra FoU innenfor tre ulike kategorier. I søknadsskjemaet kan du velge én eller flere av disse kategoriene som du ønsker å søke på.

Ekstra FoU-ressurs for studieåret 2024-2025

Vurdering og prioritering

Søknader om ekstra FoU-ressurs sendes digitalt via de elektroniske søknadsskjemaene. Den faglige vurderingen skjer i FoU-utvalget. Arbeidet ledes av viserektor for FoU i samarbeid med FoU-utvalget, senterledere og aktuelle fagseksjonsledere.

Alle søknader vil få en samlet faglig vurdering (skalaen: 2, 1, 0). Prosjekter/søknader som utmerker seg (høyeste poengsum) blir innstilt til å få tildelt ekstra FoU-ressurs. FoU-utvalget sender en innstilling til rektor som fatter endelig vedtak.

FoU-utvalget vil prioritere prosjekter som viser kunstnerisk og vitenskapelig mot og nyskaping.

Kontakt