For ansatte
No En
Søk

Prosjekter – veiledning og retningslinjer

Skal du ha en eller annen form for ansvar for et prosjekt med ekstern finansiering? Her finner du veiledning, maler, regelverk og kontaktinformasjon.

Hva er et prosjekt?

  • Et prosjekt er en eller flere klart avgrensede oppgaver som skal gjennomføres i en tidfestet periode.
  • Prosjekter kan være finansiert helt eller delvis av ekstern finansieringskilde, av deltakeravgift eller av NMHs ordinære bevilgning.
  • Prosjekter skal ha en godkjent framdriftsplan, en undertegnet kontrakt/avtale og et signert periodisert budsjett.

Kontaktpersoner

Har du planer om å igangsette et prosjekt eller søke om midler fra ekstern finansiør, skal du kontakte en av følgende personer:

Sjekkliste når du skal arrangere konferanse, mottakelse, seminar eller kurs

Nyttige dokumenter for prosjektleder

Retningslinjer for BOA ved NMH