Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Fullmakter og attestasjon

Fullmaktsstrukturen beskriver hvem som har anledning til å forplikte NMH økonomisk.

Direktør og økonomisjef er de eneste som har ubegrenset budsjetteringsmyndighet på alle kostnadssteder og uansett beløpsstørrelser, men begrenset til vedtatt budsjett.

Dersom du ikke finner ditt navn i fullmaktsoversikten, kan du ikke bestille varer og tjenester på vegne av NMH.

Husk!

Vær oppmerksom på at

  1. en person ikke kan både anvise og attestere en faktura.
  2. refusjon av utlegg verken kan attesteres eller anvises av den som skal motta refusjonen.