Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Mat og bevertning

Bevertning er godtgjøring til mat ved møter, konferanser og så videre.

Miljøvennlig cateringpolicy

Som et ledd i det overordnede miljøarbeidet ønsker vi å gjøre bedre miljøvalg knyttet til menyvalg og bestillingsrutiner. Et mål er kutt i kjøttretter og menyer med kjøttpålegg.

Føringer ved bestilling

Føringene gjelder alle arrangementer ved NMH, også faste arrangementer som julebord, sommerfest, fellesdager og studentarrangementer.

  • Vegetar og veganske menyer skal være standardvalget ved alle bestillinger.
  • Kjøttretter eller pålegg skal være et ekstra tilvalg de inviterte aktivt selv må velge ved påmelding.
  • I påmeldingsskjema til arrangementet skal det informeres om at NMH vil redusere kjøtt på sine arrangementer i betydelig grad, og at NMH er Miljøfyrtårn med egne miljømålsettinger.
  • Leverandører skal oppfordres til å bruke emballasje som gir minst mulig avfall der hvor det er praktisk gjennomførbart.
  • Ved forhåndsbestilling fra ansatte med bestillermyndighet skal kjøttretter utgjøre en vesentlig liten andel av den totale mengden.

Når kan du ha bevertning?

Resten av innholdet på denne siden gjelder bevertning generelt.

Som hovedregel kan det være bevertning på

  • møter og arrangementer der andre enn NMH egne ansatte deltar
  • møter i styrer, råd og utvalg hvor andre enn NMH egne ansatte deltar
  • konferanser, avslutning av interne utvalgsarbeid og andre større arbeider

Direktør og økonomisjef kan også samtykke til bevertning på andre interne og eksterne møter eller arrangementer. Retningslinjene er utarbeidet med grunnlag i Statens personalhåndbok og utgjør NMHs policy.

Cateringavtale

NMH har inngått cateringavtale med Oslo Lunsj AS for perioden 2024–2028. Alt behov for catering skal leveres av denne leverandøren.