Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Anskaffelser

Alle anskaffelser og innkjøp skal følge lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser og annet relevant regelverk, herunder interne rutiner og etiske retningslinjer.

Fullmakter

Alle med budsjettdisponeringsmyndighet har fullmakt til å gjøre innkjøp. Denne fullmakten kan delegeres videre. De som står oppført i fullmaktsoversikten har bestillings- og attestasjonsfullmakt. Bestillingsfullmakten er begrenset til det beløpet som står i oversikten. De som ikke står oppført på denne oversikten har ikke adgang til å bestille varer og tjenester på vegne av NMH.

Innkjøpsbistand

Økonomiseksjonen vil yte nødvendig bistand, slik at regelverket overholdes. Derfor er det viktig å involvere dem i prosessen så tidlig som mulig, og i hvert fall før det er inngått en avtale. Preben Svendsen skal kontaktes per e-post for alle innkjøp over 100 000 kroner.

Kontakt

Rammeavtaler

NMH har inngått flere rammeavtaler, se oversikt over NMHs rammeavtaler i menyen til høyre. Der det finnes rammeavtale, skal denne benyttes. I tillegg kan vi benytte rammeavtaler inngått av Uninett. Dette administreres av økonomiseksjonen.

Beløpsgrenser

Det er to forskjellige beløpsgrenser du må være oppmerksom på: 100 000 kroner og 1,3 millioner kroner. Med beløpsgrenser menes grense for et enkelt innkjøp eller samlet innkjøp fra samme leverandør i løpet av en fireårsperiode. Alle beløp er eksklusive mva.

Ta kontakt

Trenger du hjelp med anskaffelser?