Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Vitenskapelige publikasjoner

Alle vitenskapelige publikasjoner skal publiseres i våre egne maler. Det er utviklet fire ulike omslag, som gir rom for variasjoner og tilpasninger der det er behov for det. Alle malene finner du i A4 og 17x24.

Fargesystem

Alle publikasjoner skal følge det definerte fargesystemet vårt.

Typografisk

Utfallende bilde

Mindre bilde

Illustrasjon

Tittelside

Oppsettet på tittelsiden skal alltid følge det typografiske oppsettet på forsiden. På tittelsiden skal all tekst stå i svart. Tittelsiden ligger som en del av malverket.

Har du spørsmål om den visuelle identiteten vår?