Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Logo

Her kan du lese alt om logoen vår.

Vår viktigste identifikator

Logoen er vår tydeligste og viktigste identifikator. Logoen består av symbol og navnetrekk. Elementene skal stå sammen og må ikke brukes på andre måter enn de variantene kommunikasjonsseksjonen disponerer. Logoen skal kun brukes proporsjonalt. Under finner du retningslinjene for hvordan du skal bruke den. Disse retningslinjene gjelder plassering, skalering, fargebruk, feil bruk av logo og mye mer.

Tilfeller der logoen kan brukes annerledes

Ledelsen ved NMH, ved kommunikasjonssjef, kan avgjøre om bestemte kampanjer og saker kan avvike fra den visuelle profilen i fargevalg og utforming. Eksempel på dette er å bytte ut logoelementer for å markere NMHs jubileum eller bruke regnbuefarger i NMHs logo under Pride, som siden brukes i en tidsavgrenset periode på nettsider, sosiale medier eller markedsføringsmateriell.

Primærlogo

Primærlogoen er positiv, 100 prosent sort. Den er låst i oppsett og skal ikke brukes på annen måte enn definert i disse retningslinjene.

Negativ logo

Når logo skal gjengis på en bakgrunn der svart logo ikke står i god nok kontrast bruker vi hvit logo. Det kan være på farget bakgrunn eller på foto. Logoen skal alltid vurderes opp mot bakgrunnen, slik at vi får god nok kontrast og med det god nok synlighet.

Logo for forskningsentrene

Det er utviklet egne logoer for de ulike forskningsentrene våre. Du kan laste ned både norsk og engelsk versjon av hver logo.

Logo til sosiale medier

På sosiale medier bruker vi symbolet vårt. Det krever en midtstilling når den plasseres på en mindre flate. Last ned egne filer for sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter her.

Plassering av logo

Det er viktig at det er en tydelig avsender i all kommunikasjon fra Musikkhøgskolen, og logoen vår skal alltid være med på alle flater. Logoen skal så langt formatet tillater det bli plassert nede til høyre eller venstre, innenfor regelverket vårt for plassering (se avsnittet "Sikker avstand"). I smale formater skal du sentrere logoen.

Minstestørrelse

For å sikre at logoen er lesbar, er det viktig at den ikke brukes mindre enn angitt minstestørrelse.

Print

Minstestørrelse for print er bredde: 30 mm

Digitalt

Minstestørrelse for skjerm er bredde: 135 px

Sikker avstand

For at logoen skal kunne fungere optimalt er det viktig at den har nok luft rundt seg. Både for digitalt bruk og trykksaker. Du kan ikke plassere andre elementer innenfor denne avstanden. Minimumsavstanden er relatert til avstanden mellom symbol og navnetrekk – se illustrasjonen under.

Feil bruk

Logoen skal ikke bli strukket, endret, justert eller gjengitt som i eksemplene under. Dette gjelder ikke kampanjer der ledelsen bestemmer at logoen skal brukes annerledes. Se øverst på siden.

Samspill mellom Musikkhøgskolen og forskningsentrene

Når Musikkhøgskolen står sammen med et forskningssenter, skal NMH-logoen stå først.

Har du spørsmål om vår visuelle identitet?