For ansatte
No En
Søk

Veileder for bedømmelseskomiteer

Gjelder for ph.d.-programmet i musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis.

Generelt

Vurderingsrapporten

Doktorgradsprøven

Praktisk informasjon

Spesielt for komitéleder