Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Avhandlingsarbeidet

Retningslinjene på denne siden er knyttet til den delen av emnet DRAVHA90 Avhandling og doktorgradsprøve som omhandler avhandlingen og forskningsprosessen. Avhandlingsarbeidet er ph.d.-utdanningens hoveddel. Sist oppdatert: 25. oktober 2023

Retningslinjer for ph.d.-avhandlingen

Sist oppdatert 31. mai 2023.

1. Innledning og forankring

2. Avhandlingens form og omfang

3. Avhandlingens format

4. Avhandlingens vedlegg

Referanseverktøy

De fleste stipendiater bruker enten EndNote eller Zotero.

Støttespillere og ressurspersoner i forskningsprosessen

Veileder er stipendiatens viktigste støttespiller. Men også andre personer kan være viktige bidragsytere i kortere eller lengre deler av prosjektperioden. Her er noen råd og retningslinjer knyttet til de vanligste ressurspersonene som engasjeres i forskningsprosjektene:

Ta kontakt