Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Opplæringsdelen

Les mer om blant annet forskerforum, kurs, essay, oppmelding og frister. Opplæringsdelen må være gjennomført og bestått før man kan gjennomføre prøvedisputas. Doktorgradsutvalget (DRU) godkjenner opplæringsdelen.

Fem emner

Det er et arbeidskrav i emnet DRAVHA90 (avhandlingen) at opplæringsdelen skal være godkjent av doktorgradsutvalget før man kan fremstille seg for prøvedisputas. Dispensasjon fra dette kravet kan gis om man gjenstår med én presentasjon eller opposisjon på forskerforum, men alt det øvrige som inngår i opplæringsdelen må være gjennomført før prøvedisputas.

Opplæringsdelen omfatter følgende fem emner (studiepoeng i parentes):

  • DRINNF90 Innføringskurs med etikk (4 stp.).
  • DRVIT90 Vitenskapsteori (10 stp.).
  • DRMET90 Forskningsmetode (10 stp.).
  • DRVALG90 Prosjektspesifikt, valgfritt kurs (10 stp.).
  • DRFORMID90 Tekst- og formidlingsforum (6 stp.).

Emnene DRINNF90 og DRFORMID90 vurderes på grunnlag av arbeidskrav (eksempelvis obligatorisk deltakelse, fremlegg og opposisjoner, konferansedeltakelse og populærvitenskapelig formidling). Emnene DRVIT90, DRMET90 og DRVALG90 dokumenteres med essay. Se nærmere beskrivelse i studieplanen.

Ta vare på all kursdokumentasjon og essayvurderinger som du får underveis i studiet, samt konferanseprogram og program fra forskerforum som dokumenterer presentasjoner og opposisjoner.

Forskerforum

Essay

Opplæringsdelen

Kontakt