Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Ressurser for undervisning og læring

Musikkhøgskolen har for tiden flere teknologiske verktøy som støtter opp om undervisningen, blant annet Canvas, Zoom, Panopto og LoLa. Denne siden gir deg oversikt over hvilke verktøy som brukes til hva.

Tilrettelegging

Kontaktperson for tilrettelegging

Undervisning og formidling

Video og lyd

Møter og konferanser

Eksamen og sensur

Evaluering og undersøkelser

Team for teknologi i læring og undervisning (TIGER)