Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Søknad og opptak

På denne siden finner du informasjon om juryarbeid, frister og annet du trenger å vite om opptaksprosessen.

Alle ansatte i undervisningsstilling må være forberedt på å sitte i opptaksjury. Hold derfor av ukene 8 og 11 til opptaksprøvene. Meld fra til opptakskontoret så snart som mulig dersom du er opptatt i hele eller deler av disse ukene.

Det er foreløpig ikke mulig å booke rom i uke 8 og 11 til annen aktivitet. Har du behov for et rom, ta kontakt med opptakskontoret, så ser vi hva vi kan få til.

Opptaksprosessen

Juryarbeid

Juryens sammensetning

Alle ansatte som skal sitte i opptaksjury vil få informasjon om juryens sammensetning på e-post. Juryens medlemmer skal være med i hele prosessen med mindre noe annet er avtalt.

Juryleders ansvar

 • Koordinerer juryens arbeid.
 • Sørger for at juryen samles om én felles innstilling innen gitte frister.
 • Sørger for at studentobservatør er involvert i alle deler av opptaksprosessen.
 • Leder opptaksprøvene og diskusjonen i etterkant.

Deling av dokumenter

Juryen får tilgang til dokumenter i Microsoft Teams.

Hver jury har sin kanal med filer. Her kan dere også kommunisere innad i juryen og med opptakskontoret. Under filer finner dere:

 • Søkermapper med søknadsskjema og dokumenter (vitnemål, karakterutskrift, prosjektbeskrivelse, repertoarliste, bilde, etc.).
 • Lenker til videoer.
 • Søkerlister, prøveplaner og innstillingslister.
 • Oversikt over opptakskvoter.

Lover, regler og retningslinjer

Studentobservatører

 • Studentobservatørene blir oppnevnt av Studentutvalget (SUT).
 • De skal observere hele prosessen – både i opptaksprøvene/intervjuene og i diskusjon og innstilling.
 • Studentene kan uttale seg på lik linje med de ordinære jurymedlemmene i prosedyrespørsmål.
 • Studentene har taushetsplikt om arbeidet i juryen.
 • Retningslinjer for studentobservatører blir lagt i Teams.

Kontakt