Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Søknad og opptak

På denne siden finner du informasjon om juryarbeid, frister og annet du trenger å vite om opptaksprosessen.

Alle ansatte i undervisningsstilling må være forberedt på å sitte i opptaksjury. Hold derfor av ukene 8 og 11 til opptaksprøvene. Meld fra til opptakskontoret så snart som mulig dersom du er opptatt i hele eller deler av disse ukene.

Det er foreløpig ikke mulig å booke rom i uke 8 og 11 til annen aktivitet. Har du behov for et rom, ta kontakt med opptakskontoret, så ser vi hva vi kan få til.

Opptaksprosessen

Juryarbeid

Juryens sammensetning

Alle ansatte som skal sitte i opptaksjury vil få informasjon om juryens sammensetning på e-post. Juryens medlemmer skal være med i hele prosessen med mindre noe annet er avtalt.

Juryleders ansvar

 • koordinerer juryens arbeid.
 • sørger for at juryen samles om én felles innstilling innen gitte frister.
 • leder opptaksprøvene og diskusjonen i etterkant.

Juryinstruks

I Teams får dere tilgang til en juryinstruks. Juryinstruksen inneholder informasjon om juryens sammensetning, juryens arbeid, vurderingsprinsipper, prosedyre, etc. Dere får også en egen veileder for mangfold og likestilling.

Deling av dokumenter

Juryen får tilgang til dokumenter i Microsoft Teams. Hver jury har sin kanal med filer. Her kan dere også kommunisere innad i juryen og med opptakskontoret. Under filer finner dere:

 • Søkermapper med all dokumentasjon søkerne har lastet opp i søknaden sin (vitnemål, karakterutskrift, prosjektbeskrivelse, repertoarliste, bilde, etc.) og søknadsskjema
 • Liste med videolinker
 • Søkerlister, prøveplaner og innstillingslister
 • Kvoter
 • Juryinstruks

Lover og regler

Studentobservatører

 • Studentobservatørene blir oppnevnt av Studentutvalget (SUT).
 • De skal observere hele prosessen – både i opptaksprøvene/intervjuene og i diskusjon og innstilling.
 • Studentene kan uttale seg på lik linje med de ordinære jurymedlemmene i prosedyrespørsmål
 • Studentene har taushetsplikt om arbeidet i juryen
 • Retningslinjer for studentobservatører blir lagt i Teams

Kontakt