Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Strategi for etter- og videreutdanning 2017–2025

NMH har et ansvar for å tilby etter- og videreutdanning (EVU) for å møte samfunnets behov. Strategien er forankret i hovedstrategien.

Hovedmål 2025

NMH har god kunnskap om praksisfeltet gjennom dialog og samhandling, og tilbyr en forutsigbar og fremtidsrettet etter- og videreutdanningsportefølje.

I dialog med omverden

Mål

  1. Musikkhøgskolen er orientert om behov og utviklingstrekk hos de ulike målgruppene gjennom aktiv dialog og samhandling.
  2. Musikkhøgskolen leverer riktig kompetanse til riktig tid på riktig sted.
  3. Musikkhøgskolen er bevisst på hvordan vi kommuniserer med hvem, til hvilken tid og på hvilken måte.
  4. Musikkhøgskolen fremstår som en profesjonell kursarrangør i kontakt med praksisfeltet.

Kultur for samhandling

Mål

  1. Musikkhøgskolen har tilstrekkelig kapasitet, handlingsrom og forutsigbarhet i etter- og videreutdanningsvirksomheten.
  2. Undervisning på etter- og videreutdanningskurs er en attraktiv arena for faglig oppdatering hos det faglige personalet.
  3. Musikkhøgskolen samarbeider tverrfaglig både administrativt og faglig om etter- og videreutdanning.