Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Parkering og tilgjengelegheit

Her finn du informasjon om parkering for tilsette og besøkjande som køyrer bil til NMH. Du finn også informasjon om universell utforming av bygga våre.

Parkering

Parkering i garasjen

  • Musikkhøgskolen disponerer eit avgrensa antal plassar i parkeringshuset under Politihøgskolen.
  • Parkeringskort kan du få ved å vende deg i resepsjonen i administrasjonen i 3. etasje.

Parkering utanfor hovudinngangen

  • Det er er berre anledning til å parkere utanfor inngangen for av- og pålessing i inntil 20 minuttar.
  • Det er parkering forbode på parkeringsplassen foran Chateau Neuf. Stiller du bilen der, risikerer du å få bot av parkeringsselskapet.

Parkering på offentleg veg

  • Det er gratis parkering i gatene rundt NMH.

Parkering ved Furuholmen

Ta kontakt for informasjon om parkering her: furuholmen@nmh.no.

Kontakt