Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Persontallkapasitet på rom

En oversikt som viser veiledende makstall for antall personer samtidig på undervisningsrom, møterom og saler.

Veiledende og anbefalt makstall

Oversikten under viser potensielle tall/kapasitet, men rommets faktiske kapasitet vil variere ut fra hva rommet brukes til, hvor mye utstyr som befinner seg der, om alle sitter eller står, om hele rommet benyttes, om det synges/spilles/danses eller ikke også videre. Ofte kan det være plass til både færre og flere på et rom enn tallene i denne oversikten viser, men ved normalbruk av rommet vil oversikten gi et korrekt kapasitetstall der også ventilasjon er tatt hensyn til.

I konsertsalene finnes egne makskapasitetstall (brannkapasitet) som alltid skal overholdes. På offentlige arrangementer skal det finnes egen bemanning (normalt arrangementsverter) som har kontroll på dette.