For ansatte
No En
Søk

Maks antall på rom med koronareduksjon

En oversikt som viser maks antall personer samtidig på undervisningsrom, møterom og saler.

Absolutte makstall

Prinsippet er alltid å sørge for 2 meters avstand i alle retninger. Derfor varierer det litt alt ettersom hva rommet brukes til. Ofte vil det være plass til færre på et rom. Det kommer an på hvordan oppsettet er. For eksempel kan variasjoner i sceneoppsettet kan gjøre at kapasiteten går ned. Dette må den arrangementsansvarlige ta hensyn til.

Alle rom er ikke med i denne oversikten.

Romoversikten er oppdatert 14. januar 2021.