For ansatte
No En
Søk

Veiledende maks antall på rom med koronareduksjon

En oversikt som viser veiledende makstall for antall personer samtidig på undervisningsrom, møterom og saler.

Veiledende makstall

Prinsippet er alltid å sørge for 1 meter avstand i alle retninger.

Derfor vil faktisk kapasitet på rommene variere ut fra hva rommet brukes til, hvor mye utstyr som befinner seg der, om alle sitter på fast plass, stående eller sittende, om hele rommet benyttes eller ikke også videre. Ofte kan det være plass til både færre og flere på et rom enn tallene i denne oversikten viser, men ved normalbruk av rommet vil oversikten gi et korrekt kapasitetstall der også ventilasjon, bevegelse inn/ut med mer er tatt hensyn til.

  • Kapasitet er totalt, alle tilstedeværende. Dette inkluderer lærer i en forelesning.
  • Tallene indikerer ikke antall pultplasser.
  • Alle rom er ikke med i denne oversikten, kun rom som er bookbare i timeedit.

Ansvar

Det er alltid den som har booket rommet, eller den som er ansvarlig for aktiviteten som også er ansvarlig for avstand og smittevern. Du må selv vurdere størrelsen på gruppa opp mot kapasiteten i rommet.

Romoversikten er oppdatert 21. juni 2021, og forventes å være gjeldende også gjennom høstsemestret 2021.