For ansatte
No En
Søk

Maks antall på rom med koronareduksjon

En oversikt som viser maks antall personer samtidig på undervisningsrom, møterom og saler.

Absolutte makstall

Prinsippet er alltid å sørge for 2 meters avstand i alle retninger. Derfor varierer det litt alt ettersom hva rommet brukes til, ofte vil det være plass til færre på et rom enn kapasiteten i teorien tillater. Det kommer an på hvordan oppsettet er. For eksempel kan variasjoner i sceneoppsettet kan gjøre at kapasiteten går ned, dette må den arrangementsansvarlige ta hensyn til.
Kapasitet er totalt, alle tilstedeværende. (inkludert lærer i forelesningssituasjon)

Alle rom er ikke med i denne oversikten.

Vær obs på at denne siden kun beskriver kapasitet på rom og at det kan være andre tiltak som reduserer mulige gruppestørrelser mer enn rommets kapasitet i seg selv.

Romoversikten er oppdatert 5. mars 2021.