For ansatte
No En
Søk

Omstillingsprosjekt 2022–2024

På grunn av budsjettsituasjonen må NMH arbeide med kostnadsbesparende tiltak. Rektor og direktør nedsatte en arbeidsgruppe for å utarbeideforslag til omstilling. Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Dette skjer framover

Plan for involvering

  • Åpent skjema: Mulighet for innspill fra alle medarbeidere via innspillsskjemaet nederst på denne siden.

Videre framdrift

  • Mai, juni og juli: Jobber med å utrede og implementere kutt i undervisning i arbeidsplanene for neste år. Det er en dialog mellom fagmiljøer og administrasjonen i forbindelse med dette i tiden framover. Dette arbeidet vil foregå til begynnelsen av juli.
  • Mai: Fortsatt kartlegge oppgaver og se om NMH kan vurdere å gjøre mindre av enkelte administrative oppgaver. Omstillingssamtaler, samtaler med dem som kan miste jobb i administrasjonen er gjennomført. De som må slutte har fått beskjed.
  • 30. mai: Møte i NMHs ansettelsesråd der oppsigelsene i administrasjonen blir behandlet.
  • 8. juni: Ny styrebehandling. Styret skal informeres om prosessen.
  • Slutten av juni: Arbeidsplanene for neste studieår sendes ut.
Broen mellom Hus 1 og Hus 2 sett fra undersiden. Himmelen over er skyfri.

Omstilling: Hva skjer nå?

9. mars vedtok styret hovedtrekkene i de foreslåtte omstillingstiltakene og nedskjæringene. Styret ber rektor og direktør i samarbeid med fagmiljøene om å iverksette tiltakene.

Les hele artikkelen

Skjema for innspill

Har du spørsmål om omstillingen, eller har forslag til kostnadsreduserende tiltak, kan du som er ansatt kontakte din nærmeste leder. Ansatte og studenter kan bruke innspillsskjemaet under. Det du skriver går til ledelsen ved NMH, og kan sendes inn anonymt.

Les også