Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 12. oktober 2023

Torsdag 12. oktober kl. 12:30 på rom 140.

Saksliste

Vedtakssaker

 • 27/23 Regnskap pr. 31.08.2023
 • 28/23 Statusrapportering på prioriterte tiltak og risikovurderinger pr. 2. tertial 2023
 • 29/23 Forslag til prioriterte tiltak 2024
 • 30/23 Budsjettforslag 2025 til KD
 • 31/23 Ledelsesmodell ved Norges musikkhøgskole
 • 32/23 Strømming av styremøter ved Norges musikkhøgskole
 • 33/23 Delegering av myndighet til ansettelsesutvalget
 • 34/23 Klage over forvaltningsvedtak. Unntatt offentlighet

Orienteringssaker

 • 7/23 Statsbudsjettet for 2024 - muntlig orientering
 • 8/23 Etatsstyring 2023 - tilbakemelding fra KD
 • 9/23 Status økonomisk omstilling - muntlig orientering
 • 10/23 Jubileumsfeiring 3. september - muntlig orientering
 • 11/23 IN.TUNE europeisk universitetsallianse
 • 12/23 Orientering fra ledelsen - muntlig orientering

Vedtakssaker

Orienteringssaker