Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 10. juni 2021

Saksliste

Vedtakssaker

 • 13/21 Revidert årsregnskap 2020
 • 14/21 Regnskap per 30. april 2021
 • 15/21 Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges musikkhøgskole
 • 16/21 Årsrapport CEMPE 2020
 • 17/21 Ansettelse av professor i harpe – unntatt offentlighet
 • 18/21 Kallelse av professor i cello – unntatt offentlighet
 • 19/21 Kallelse av professor i trombone – unntatt offentlighet
 • 20/21 Søknad om opprykk til dosent – unntatt offentlighet
 • 21/21 Søknad om opprykk til professor – unntatt offentlighet
 • 22/21 Søknad om opprykk til professor – unntatt offentlighet
 • 23/21 Søknad om opprykk til professor – unntatt offentlighet
 • 24/21 Ansettelse av fagseksjonsledere – unntatt offentlighet
 • 25/21 Oppnemning av studieutval
 • 26/21 Oppnemning av FoU-utval 2021–2025
 • 27/21 Ansettelsesutvalg og innstillingsråd 2021–2025
 • 28/21 Oppnevning av utvalg for mangfold og likestilling 2021–2025
 • 29/21 Oppnevning av læringsmiljøutvalg for perioden 2021–2025
 • 30/21 Oppnevning av klagenemnd for perioden 2021–2025

Orienteringssaker

 • 5/21 Konseptvalgutredning for Norges musikkhøgskoles arealbehov – kvalitetssikring
 • 6/21 Prosjektet grøntved NMH – muntlig orientering
 • 7/21 Etatstyringsmøtet med KD 2021 – muntlig orientering

Vedtakssaker

Orienteringssaker