Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 8. oktober 2020

Saksliste

Vedtakssaker

 • 24/20 Regnskap 2. tertial 2020
 • 25/20 Statusrapportering på prioriterte tiltak og risikovudering pr. 2. tertial 2020
 • 26/20 Budsjett 2021 - foreløpig orientering
 • 27/20 Forslag til prioriterte tiltak 2021
 • 28/20 Budsjettforslag 2022 til KD
 • 29/20 Revisjon av valgreglement for Norges musikkhøgskole - 2020
 • 30/20 NMHs bidrag til det grønne skiftet
 • 31/20 Fornyet kallelse - professor II i klarinett (Unntatt offentlighet)
 • 32/20 Godkjenning av stillingsbetenkning - professor i harpe

Orienteringssaker

 • 9/20 Lønnsnivået ved NMH sammenliknet med sektoren for øvrig
 • 10/20 Intensjonsavtale mellom Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt
 • 11/20 Statsbudsjettet 2020- muntlig orientering
 • 12/20 Konseptvalgutredning for arealutvidelse ed NMH - muntlig orientering

Vedtakene finner du under hver enkelt sak.

Vedtakssaker

Orienteringssaker

Utredning av kostnadsreduserende tiltak

Norges musikkhøgskole. Foreløpig rapport 24. september 2020. Vedlegg til sak 26/20 Budsjett 2021.