Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 8. desember 2022

Saksliste

Vedtakssaker

29/22 Forslag til årsplan og budsjett 2023

30/22 Årsrapport for kvalitetssystemet 2021/2022

31/22 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget (LMU) 2021/2

32/22 Ansettelse av administrerende direktør – u.off.

33/22 Lønnsregulering for rektor og direktør – u.off.

Orienteringssaker

14/22 Behandlingstid for opprykkssøknader

15/22 Revisjon av NMHs plan for studiedimensjonering – orientering styret

16/22 Revisjon av faglig stillingsplan

17/22 Søknad om å danne en European University-allianse i musikkutdanning

18/22 Hvordan jobber Norges musikkhøgskole med mangfold og likestilling – muntlig orientering ved viserektor Sidsel Karlsen

Vedtakssaker

Orienteringssaker