Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 4. mars 2021

Saksliste

Vedtakssaker

 • 1/21 Årsregnskap 2020
 • 2/21 Årsrapporten 2020
 • 3/21 Budsjett 2021 og forslag til investeringsplan
 • 4/21 Informasjonssikkerhet og personvern - ledelsens gjennomgang 2021
 • 5/21 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2020 og handlingsplan for 2021
 • 6/21 Sykefraværsrapport 2020 for Norges musikkhøgskole
 • 7/21 Sammensetning av delegasjon fra styret og innmelding av saker til etatsstyringsmøtet i Kunnskapsdepartementet
 • 8/21 Utlysningstekst og innstillingsutvalg - fagseksjonsledere
 • 9/21 Kallelse etter bedømming (u.off)
 • 10/21 Søknad om opprykk til professor (u.off)
 • 11/21 Søknad om opprykk til professor (u.off)
 • 12/21 Forslag til eksterne styremedlemmer

Orienteringssaker

 • 1/21 Orientering om valg av rektor og prorektor
 • 2/21 Redelighetsutvalget - årsrapport 2020
 • 3/21 Konseptvalgutredning for arealutvidelse ved NMH, muntlig orienterng
 • 4/21 Covid-19, muntlig orientring

Vedtakssaker

Orienteringssaker