Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 7. desember 2023

Torsdag 7. desember kl. 12:30 på rom 140.

Saksliste

Vedtakssaker

 • 35/23 Forslag til årsplan og budsjett 2024
 • 36/23 Forslag til investeringsplan 2024–2027 for Norges musikkhøgskole
 • 37/23 Årsrapport for kvalitetssystemet 2022–2023
 • 38/23 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2022–2023
 • 39/23 Strategi 2025–2035 prosessbeskrivelse
 • 40/23 Søknad om opprykk til professor i hammerklaver. U-off.
 • 41/23 Søknad om opprykk til professor i klassisk sang. U-off.
 • 42/23 Kallelse av professor II i akkompagnement. U-off.
 • 43/23 Justering av lønn til rektor. U-off.
 • 44/23 Justering av lønn til administrerende direktør. U-off.

Orienteringssaker

 • 13/23 Kostnadsreduserende tiltak – muntlig orientering
 • 14/23 Campusutviklingsplan – rapport fra arbeidsgruppe
 • 15/23 Orientering fra ledelsen – muntlig orientering

Vedtakssaker

Orienteringssaker