Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 9. mars 2023

Torsdag 9. mars kl. 12:30 på rom 140.

Saksliste

Vedtakssaker

 • 1/23 Årsregnskap 2022
 • 2/23 Årsrapport 2022
 • 3/23 Forslag til økonomisk omstilling ved Norges musikkhøgskole
 • 4/23 Revisjon - NMHs plan for dimensjonering av studiene
 • 5/23 Innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits mm
 • 6/23 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2022 og handlingsplan for 2023
 • 7/23 Årsrapport for 2022 fra utvalg for mangfold og likestilling
 • 8/23 Informasjonssikkerhet og personvern - årsrapport 2022 og handlingsplan 2023
 • 9/23 Sykefraværsrapport 2022 for Norges musikkhøgskole
 • 10/23 Sammensetning av delegasjon til etatstyringsmøtet og innmelding av saker
 • 11/23 Nytt medlem og varamedlem til ansettelsesutvalget
 • 12/23 Kallelse av professor II i trompet – unntatt offentlighet
 • 13/23 Søknad om opprykk til professor – unntatt offentlighet
 • 14/23 Søknad om fratredelse fra verv – unntatt offentlighet
 • 15/23 Valg av prorektor
 • 16/23 styremøter for høsten 2023 og våren 2024

Orienteringssaker

 • 1/23 Redelighetsutvalgets årsrapport for 2022
 • 2/23 Muntlig orientering - NMH i dialog med omverdenen


Fullstendig innkalling til styremøtet 9.03.2023 i view.publitas.

Under følger saksoversikt med utdrag av sakene.

Vedtakssaker

Orienteringssaker