Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 10. mars 2022

Saksliste

Vedtakssaker

 • 1/22 Årsregnskap 2021
 • 2/22 Årsrapport 2021
 • 3/22 Utviklingsavtale for NMH 2023 - 2026 - første utkast
 • 4/22 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2021 og handlingsplan for 2022
 • 5/22 Årsrapport for 2021 fra utvalg for mangfold og likestilling
 • 6/22 Informasjonssikkerhet og personvern - ledelsens gjennomgang 2022
 • 7/22 Sykefraværsrapport 2021 for Norges musikkhøgskole
 • 8/22 Oppnevning av nytt medlem til FoU-utvalget
 • 9/22 Styremøter høst 2022 og vår 2023
 • 10/22 Kallelse av professor II i klaver – unntatt offentlighet
 • 11/22 Lønnsjustering – unntatt offentlighet

Orienteringssaker

 • 1/22 Redelighetsutvalget - årsrapport 2021
 • 2/22 NMHs arealbehov – konseptvalgutredning og kvalitetssikring – videre arbeid
 • 3/22 Tilsetting i stilling som seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv

Vedtakssaker

Orienteringssaker