Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 10. desember 2020

Saksliste

Vedtakssaker

  • 33/20 Forslag til årsplan og budsjett 2021
  • 34/20 Handlingsplan - grønt skifte
  • 35/20 Årsrapport for utdanningskvalitet 2019-2020
  • 36/20 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget 2019/20
  • 37/20 Søknad om opprykk til professor (Unntatt offentlighet)

Orienteringssaker

  • 13/20 Språkpolitiske retningslinjer for NMH
  • 14/20 Konseptvalgutredning for arealutvidelse ved NMH - muntlig orientering

Vedtakssaker

Orienteringssaker