Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 14. oktober 2021

Saksliste

Vedtakssaker

 • 31/21 Regnskap pr 31.8.2021.
 • 32/21 Statusrapportering på prioriterte tiltak og risikovurderinger pr. 2. tertial 2021.
 • 33/21 Forslag til prioriterte tiltak 2022.
 • 34/21 Budsjettforslag 2023 til KD.
 • 35/21 Endring av Norges musikkhøgskoles legatstyre 2021.
 • 36/21 Kommunikasjonssjef.
 • 37/21 Kallelse til stilling som professor II i fiolin – unntatt offentlighet.
 • 38/21 Søknad om opprykk til professor – unntatt offentlighet.
 • 39/21 Søknad om opprykk til professor – unntatt offentlighet.

Orienteringssaker

 • 8/21 Statsbudsjettet 2022 – muntlig orientering.
 • 9/21 Evalueringsrapport av Norges musikkhøgskole sin håndtering av Covid 19.
 • 10/21 Grønt skifte.
 • 11/21 NMHs arealbehov – konseptvalgutredning og kvalitetssikring av denne.

Vedtakssaker

Orienteringssaker