Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 9. juni 2022

Saksliste

Vedtakssaker

 • 12/22 Revidert årsregnskap 2021
 • 13/22 Regnskap pr. 30.04.2022
 • 14/22 Langtidsbudsjett 2023-2026
 • 15/22 Utviklingsavtale for NMH – andre utkast
 • 16/22 CEMPE årsrapport og regnskap 2021
 • 17/22 Studenter til AU
 • 18/22 Opprykk til professor i ensemblesang – unntatt offentlighet
 • 19/22 Opprykk til professor i klaver – unntatt offentlighet
 • 20/22 Professor i horn – unntatt offentlighet
 • 21/22 Professor II i trompet – unntatt offentlighet
 • 22/22 Utlysning - direktør

Orienteringssaker

 • 4/22 NMHs arealbehov – videre prosess
 • 5/22 Revisjon av NMHs plan for studiedimensjonering – orientering styret
 • 6/22 Studentombudets årsrapport 2021
 • 7/22 Orientering til styret om Grønt NMH
 • 8/22 Jubileum 2023–2024 – muntlig orientering ved kommunikasjonssjef Ståle Tvete Vollan

Vedtakssaker

Orienteringssaker