Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Styremøte 7. mars 2024

Torsdag 7. mars kl. 12:30 på rom 140.

Saksliste

Vedtakssaker

 • 1/24 Årsregnskap 2023
 • 2/24 Årsrapport 2023
 • 3/24 Forslag om fullmakt til å overskride godkjent ramme for ombygging av Slemdalsveien, 3. etasje
 • 4/24 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2023 og handlingsplan for 2024
 • 5/24 Årsrapport for 2023 fra utvalg for mangfold og likestilling
 • 6/24 Sykefraværsrapport 2023 for Norges musikkhøgskole
 • 7/24 Årsrapport- Informasjonssikkerhet og personvern 2023
 • 8/24 Kallelse av professor i fiolin – unntatt offentlighet
 • 9/24 Aldersgrenseloven/stillingsstørrelse – unntatt offentlighet
 • 10/24 Professor II i bratsj
 • 11/24 Studentrepresentant til valgstyret
 • 12/24 Styremøter høst 2024 og vår 2025

Orienteringssaker

 • 1/24 Redelighetsutvalgets årsrapport for 2023
 • 2/24 Studentombudets årsrapport 2023
 • 3/24 Tildelingsbrev 2024 - orientering til styret
 • 4/24 Endringer i ny UH-lov - muntlig orientering
 • 5/24 Status omstilling - muntlig orientering
 • 6/24 Orientering fra rektor og direktør - muntlig

Vedtakssaker

Orienteringssaker