Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Omstillingsprosjekt 2022–2024

På grunn av budsjettsituasjonen må NMH arbeide med kostnadsbesparende tiltak. Rektor og direktør nedsatte en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til omstilling. Siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Dette skjer framover

Studieåret 2023/2024

  • Arbeidsplanene fortsettes å bli tilpasset den nye ressurssituasjonen, og det vil fortsatt forekomme endringer gjennom studieåret. Blant annet er hovedinstrumentundervisning redusert fra 29 til 27 uker. Gruppeundervisning, som tidligere har hatt undervisning i 24 uker, vil nå undervises i 22 uker. Har du spørsmål om arbeidsplanene, ta kontakt med din fagseksjonsleder.
  • Undervisningsåret er ikke kortere som følge av kuttene. Studiekalenderen følges, men det er satt inn to «bufferuker» i løpet av studieåret (uke 43 og uke17). Bufferukene vil ikke ha like mye timeplanlagt undervisning som ordinære undervisningsuker. Merk at bufferukene ikke er friuker eller nye prosjektuker! Det er viktig at du sjekker timeplanen i TimeEdit i god tid før undervisningen begynner, for å være sikker på at du har oppdatert informasjon om hvor og når.
  • Statsbudsjettet for 2024 med tildelingsbrevet fra kunnskapsdepartementet (pdf regjeringen.no).

Styremøter hvor omstillingen er behandlet

Plan for involvering

  • Åpent skjema: Mulighet for innspill fra alle medarbeidere via innspillskjemaet nederst på denne siden.

Skjema for innspill

Har du spørsmål om omstillingen, eller har forslag til kostnadsreduserende tiltak, kan du som er ansatt kontakte din nærmeste leder. Ansatte og studenter kan bruke innspillsskjemaet under. Det du skriver går til ledelsen ved NMH, og kan sendes inn anonymt.

Les også