Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Godt resultat for 2023

Resultatet for NMH er, som hos mange andre institusjoner i sektoren, bedre enn det budsjetterte underskuddet. Foto: Paragon.

Årsregnskapet for 2023 er ferdigstilt og ble godkjent av styret 7. mars 2024. Resultatet for 2023 ble tilnærmet null. Det skyldes blant annet at sparetiltakene har begynt å virke.

Brukte mindre enn budsjettert

Resultatet er, som hos mange andre institusjoner i sektoren, bedre enn det budsjetterte underskuddet.

Det ble brukt mindre penger på en rekke poster på hele NMH i fjor, deriblant flere millioner mindre enn budsjettert på energi. I tillegg fikk NMH en ekstra tildeling sommeren 2023 for å kompensere lønns- og prisvekst. Effektive sparetiltak, lavere kostnader og ekstrabevilgningen er derfor hovedårsaken til resultatet.

Takk til alle som har bidratt og stått på ekstra for at Musikkhøgskolen nå har sikret god kontroll på økonomien!

Astrid Kvalbein, rektor

Økt handlingsrom

Dette gir oss et økt handlingsrom allerede fra 2024 og muligheter til å justere enkelte deler av virksomhetene der det er behov. Vi kan legge litt mer i ombygging av 3. etasje og andre investeringer, og vi vil se på strategisk bruk av midler til faglig utvikling.

Vi er også tilbake på normalt nivå med midler til fagseksjonene, sentrene og (ekstra) FoU. Studentutvalget fikk også en ny avtale i fjor, med litt mer ressurser til det viktige arbeidet SUT gjør.

Strammere tider framover

Samtidig vi må huske på at vi på sikt må regne med strammere tider i høyere utdanning, og at effekten av inndratte studieplasser (etter pandemien) vil bli sterkere de kommende årene.

Finne riktig balanse

Det er derfor viktig nå å finne den riktige balansen mellom inntekter og kostnader. Vi må fortsette å ha god kontroll, og samtidig skal vi bruke de årlige budsjettene på planlagte, utviklende og inspirerende aktiviteter og gjøre nødvendige og ønskede investeringer.

Informasjonssiden om omstillingsprosjektet

På denne siden ligger framdriftsplan, ofte stilte spørsmål og skjema for å gi innspill.

Siden for omstillingsprosjektet (ansatt.nmh.no)

Artikler relevante