For ansatte
No En
Søk

Mangfold og likestilling

NMH skal sørge for at alle – uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller seksuell legning – har reelle like muligheter. Derfor må vi hele tiden utfordre gamle mønstre og ubevisste holdninger.

Likestillingsarbeidet er nedfelt i lovverket både gjennom aktivitetsplikt og rapporteringsplikt. Rektoratet har utnevnt Utvalg for mangfold og likestilling (UML) for å avdekke skjevheter, støtte ledere i valg av strategier og foreslå tiltak som bevisstgjør og ansvarliggjør ledere i deres arbeid med å ivareta forpliktelsene etter den nye loven.

Si fra!

Musikkhøgskolen har nulltoleranse for all uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.

Dersom du opplever, eller er vitne til, kritikkverdige forhold på NMH, skal du ikke være redd for å melde fra. Det er trygt å varsle, og du kan være sikker på at saken følges opp. Det går også an å varsle anonymt. Du kan varsle skriftlig på nettskjema, til din leder eller vernombudet.

Mangfold er bakgrunn, kompetanse, perspektiver og engasjement som samlet fremmer nyskaping, samspill og motivasjon. Mangfold skal bidra til et inkluderende og ikke-diskriminerende fellesskap.

Hva mangfold er på Musikkhøgskolen

Utvalg for mangfold og likestilling – satsingsområder

Satsingsområder i perioden 2017–2021 har vært blant annet kartlegging, varsling og bevisstgjøring. På siden til Utvalg for mangfold og likestilling er rapport for perioden publisert.

Generelle tiltak for likestilling

Tall til årsrapporten