For ansatte
No En
Søk

Mangfold og likestilling

NMH skal sørge for at alle – uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller seksuell legning – har reelle like muligheter. Derfor må vi hele tiden utfordre gamle mønstre og ubevisste holdninger.

Mangfold er bakgrunn, kompetanse, perspektiver og engasjement som samlet fremmer nyskaping, samspill og motivasjon. Mangfold skal bidra til et inkluderende og ikke-diskriminerende fellesskap.

Musikkhøgskolens mangfoldsdefinisjon

Likestillingsarbeidet er nedfelt i lovverket både gjennom aktivitetsplikt og rapporteringsplikt. Rektoratet har utnevnt Utvalg for mangfold og likestilling (UML) for å avdekke skjevheter, støtte ledere i valg av strategier og foreslå tiltak som bevisstgjør og ansvarliggjør ledere i deres arbeid med å ivareta forpliktelsene etter den nye loven.

Si fra!

Musikkhøgskolen har nulltoleranse for all uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.

Dersom du opplever, eller er vitne til, kritikkverdige forhold på NMH, skal du ikke være redd for å melde fra. Det er trygt å varsle, og du kan være sikker på at saken følges opp. Det går også an å varsle anonymt. Du kan varsle skriftlig på nettskjema, til din leder eller vernombudet.

Utvalg for mangfold og likestilling – satsingsområder

Utvalg for mangfold og likestilling (UML) har startet arbeidet med å innhente rapporter på ulike områder for å kartlegge hvor og hvilke tiltak som bør settes inn. Derfor er rapporteringen et tiltak både for å kartlegge og bevisstgjøre.

Rapporter

Generelle tiltak for likestilling