For ansatte
No En
Søk

Fagseksjonene

Musikkhøgskolen har syv fagseksjoner.

Ansatte i faglige stillinger er organisert i fagseksjoner. Styret fastsetter inndelingen i seksjoner.

Fagseksjonene skal

  • levere undervisning på høyt faglig nivå til studieprogrammene
  • levere FoU-virksomhet på høyt nivå
  • bidra til å rekruttere fagpersonale innen relevante fagfelt
  • bruke budsjett- og personalressursene på best mulig måte
  • utarbeide årlige mål- og aktivitetsplaner for seksjonens virksomhet

Det gjøres i overensstemmelse med strategisk plan, studieplaner, kvalitetssystemet, årsplan og budsjett og andre overordnede retningslinjer, samt i henhold til de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten.