Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

To hus på 34 år – om byggene som huser NMH

Harald Jørgensen står på en byggeplass med materialer og en traktor i bakgrunnen.
Bokforfatter og daværende rektor, Harald Jørgensen, på byggetomta på Majorstuen.

Harald Jørgensen har skrevet bok om byggene som huser Musikkhøgskolen og hvordan de kom i stand.

Byggesaken hadde høy prioritet helt fra åpningen av den nye musikkhøgskolen i 1973. Likevel tok det 16 år før det første bygget på Majorstuen var innflytningsklart i 1989, og ytterligere 18 år før et tilbygg var på plass.

«Målet var hele tiden at det nye bygget skulle gi de beste materielle forutsetninger for å øke høgskolens kunstneriske og pedagogiske standard» står det i omtalen av boken.

«NMHs planlagte bygg ville bli det første spesialbygget i Norge for en musikkhøgskole. Det var derfor ingen nasjonale forbilder for bygget.»

Harald Jørgensen i boken To hus på 34 år
Forsiden av boken «To hus på 34 år», med boktittel, forfatterens navn, og et oversiktsbilde av Musikkhøgskolen.

Den har fått navnet «To hus på 34 år. Norges musikkhøgskoles nye bygg 1973–2007», og er ført til pennen av professor emeritus Harald Jørgensen. Han var rektor i periodene 1983–1989 og 2002–2005, og bidro i arbeidet med å reise Musikkhøgskolen som institusjon, både innholdsmessig og materielt.

Når han nå har skrevet en bok om disse to byggeprosessene er det for å feire og minnes hvordan samhold og humør kunne berge institusjonen gjennom disse prosessene. Ikke minst hvordan man holdt ut de mange dalene i den berg-og-dal-banen prosessene viste seg å bli.

Kronprinsesse Sonja med hvit bredbremmet hatt sitter på huk ved siden av en bøtte med mørtel og skal legge ned grunnstein til første hus på Majorstua. Svart-hvitt.
Daværende Kronprinsesse Sonja legger ned grunnsteinen for det nye bygget 29. april 1987.

I forordet skriver Jørgensen: «NMHs planlagte bygg ville bli det første spesialbygget i Norge for en musikkhøgskole. Det var derfor ingen nasjonale forbilder for bygget. Vi hadde imidlertid mer enn nok av dårlige erfaringer fra det gamle bygget til Musikkonservatoriet. Det var et bygg som opprinnelig var oppført for en sjømannsskole i 1860-årene, og Musikkonservatoriet flyttet inn der i 1892.»

Boken publiseres som del av Musikkhøgskoles historieprosjekt og utgis i forbindelse med feiringen av 50-årsjubileet i 2023/2024.

Byggetomt med kraner, grunnmur og materialer.
Fra oppføringen av det første bygget, juni 1987. Inngangen til Menighetsfakultetet skimtes i bakgrunnen.

Relaterte artikler

Artikler relevante