Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Historisk blikk på høyere musikkutdanning

Forsiden på boka. G-nøkkel på svart bakgrunn

En ny antologi om historien til høyere musikkutdanning fremhever blant annet Sidsel Endresens betydning for jazzutdanningen ved Musikkhøgskolen.

Antologien «Høyere musikkutdanning: Historiske perspektiver» utgis i forbindelse med Musikkhøgskolens 50-årsjubileum, og retter derfor et særlig fokus på NMHs tilblivelse og utvikling.

Tema som drøftes er blant annet institusjonalisering av musikerutdanningen, mesterlæremodellen, og utvidelse av høyere musikkutdannings ansvarsområde.

Jazzutdanningen 20 år

Også jazzutdanningen ved Musikkhøgskolen feirer jubileum dette skoleåret; 20 år. Blant kapitlene i antologien er det derfor verdt å trekke fram kapittel 11, som går i dybden på arbeidet til professor Sidsel Endresen.

I tillegg til sin virksomhet som utøver har Endresen vært tilknyttet NMH siden 1987, og vært fast ansatt som Professor II siden 2012.

Kapittelet med navn «Improvisasjon – stemme – uttrykk: Sidsel Endresens vokalpedagogiske praksis» er skrevet av Hans Weisethaunet, professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han skriver blant annet: «Sidsel Endresen har øvd betydelig innflytelse på det vokalpedagogiske feltet i høyere norsk musikkutdanning. En fellesnevner for hennes kunstneriske og musikkpedagogiske virke er en grunnleggende – og ofte grenseoverskridende – utforsking av stemmens mulighetsrom og uttrykkspotensial.»

«Endresens arbeid med fri improvisasjon og andre vokale uttrykk springer ikke ut av de tradisjonsbundne delene av konservatoriekulturen, men av erfaringer og praksis fra det utøvende feltet»

Hans Weisethaunet Professor i musikkvitenskap ved UiO
Sidsel Endresen med svart jakke og hendene i lomma. Smiler. Svart-hvitt.

En av milepælene som trekkes fram er oppstarten av emnet om sjangerfri improvisasjon, som Endresen tok initiativ til sammen med kollega Torgrim Sollid i 1993.

«Det ble et viktig tilskudd til institusjonens undervisningsportefølje, blant annet med eksplisitt mål om å ta ned ‘skottene’ mellom det jazzorienterte og den klassiske musikkutdanningen, og svært mange av institusjonens studenter har gjennom årene tatt dette emnet.»

Antologien utgis på Cappelen Damm. De andre bidragsyterne er Øivind Varkøy, Ellen M. Stabell, Bjørnar Utne-Reitan, Solveig Christensen, Karin Eriksson, Stefan Gies, Geir Johansen, Harald Jørgensen, Gjertrud Pedersen, Even Ruud, Asbjørn Schaathun, Christoph Siems, Veronica Ski-Berg, Aslaug Louise Slette og Gro Trondalen.

Artikler relevante