Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Bok om konsertproduksjon og entreprenørskap

Andreas Sønning utgir boken «Creative Concert Production and Entrepreneurship: Concert Dramaturgy and Project Development for the Performing Arts».

Boken har som mål å presentere nøkkelbegreper, termer, prinsipper og erfaringer for konsertproduksjon og utvikling av kreativt entreprenørskap.

I forordet skriver forfatteren: «Denne boken kan hjelpe studenter og profesjonelle innen musikk og scenekunst, på tvers av sjangre, til å møte utfordringene og forandringene i dagens bransje, påvirket av teknologi og sosioøkonomiske utviklinger.»

Boken inneholder også bidrag fra Daniel Nordgård (Universitetet i Agder) og Paul Rutter (University of Winchester).

Den gis ut på Routledge forlag der den også lanseres torsdag 18. april.

Forlaget skriver:

«Creative Concert Production and Entrepreneurship» tilbyr en konseptuell og anvendt introduksjon til de musikalske og dramaturgiske utfordringene som gjelder i utvikling og produksjon av konserter. Ut fra mer enn tre tiår med praktisk erfaring, og en rekke internasjonale case-studier, utforsker forfatteren nye modeller for samarbeid mellom artister, kulturinstitusjoner, myndigheter og næringsliv, og argumenterer for viktigheten av å forankre konsertproduksjonsprosessen i kunstneriske og etiske verdier. Boken presenterer kunnskap og teknikker som trengs for å møte etterspørselen etter musikk og sceneforestillinger på tvers av sjangere, arenaer, formater og distribusjonskanaler. Den er relevant for et bredt spekter av studenter og profesjonelle innen musikk og utøvende kunst. I boken kombinerer forfatteren teori med praksis, og gir leseren et rammeverk for å utvikle de kreative entreprenørpraksisene som er nødvendige for suksess i dagens musikkbransje.

Boken kan bestilles gjennom forlagets nettsider.

Artikler relevante