For ansatte
No En
Søk

Styret og ledelsen

Styret er Norges musikkhøgskoles øvste organ.

Ledelsen

Ledelsen består av rektorat og direktør. Rektoratet er valgt av studentar og ansatte for perioden 2017 til 2021. Hilde Ringlund gikk av som prorektor årsskiftet 2019/2020. Rektor er leiar av styret og er delegert fullmakt for å ta vare på den overordna ledinga av høgskolen si verksemd. Det er fastsatt eigen instruks for rektor og leiinga.

Leiter du etter informasjon om hovedutvalgsmøter, strategiske planer, handlingsplaner etc., finn du det på sida om organisasjon.

Rektoratet

Styret

Styremedlemmer ved Norges musikkhøgskole i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Styret har elleve representantar: Fire vitskapleg tilsette, to studentar, ein teknisk-administrativt tilsett og fire eksterne representantar som er oppnemnde av Kunnskapsdepartementet.

Styreleiar

Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole.

Varamedlem for styreleiar

Morten Halle, prorektor ved Norges musikkhøgskole fra 2020.

Styremøter

Innkallinger med sakspapirer og protokoller fra styremøtene blir lagt inn fortløpende.