For ansatte
No En
Søk

Styret og ledelsen

Styret er Norges musikkhøgskoles øvste organ.

Ledelsen

Ledelsen består av rektorat og direktør. Rektoratet er valgt av studentar og ansatte for perioden 2021 til 2025. Rektor er leiar av styret og er delegert fullmakt for å ta vare på den overordna ledinga av høgskolen si verksemd. Det er fastsatt eigen instruks for rektor og leiinga.

Leiter du etter informasjon om hovedutvalgsmøter, strategiske planer, handlingsplaner etc., finn du det på sida om organisasjon.

Rektoratet

1. august 2021 til 31. juli 2025.

Morten Halle skal fram til nyttår fungere som viserektor for utdanning, fordi Gunnar Flagstad skal ha permisjon. Det betyr også at han er leder for Studieutvalget i den samme perioden.

Styret

Styremedlemmer ved Norges musikkhøgskole i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025.

Styret har elleve representantar: Fire vitskapleg tilsette, to studentar, ein teknisk-administrativt tilsett og fire eksterne representantar som er oppnemnde av Kunnskapsdepartementet.

Styreleiar

Astrid Kvalbein, rektor ved Norges musikkhøgskole.

Varamedlem for styreleiar

Prorektor ved Norges musikkhøgskole.

Styremøter

Innkallinger med sakspapirer og protokoller fra styremøtene blir lagt inn fortløpende.