Skip to main content
For employees Search

Team for teknologi i læring og undervisning (TIGER)

TIGER bistår studenter og ansatte med bruk av teknologi i læring og undervisning.

TIGER samarbeider med fagmiljøene om å iverksette Musikkhøgskolens Strategi for digital teknologi i undervisning og lærin.

Prioriterte områder i perioden 2022-2024:

 • Økt bruk av digitale verktøy og metoder i utøvende emner
 • Nye lærings- og undervisningsmetoder
 • Økt bruk av læringsplattform for kommunikasjon og informasjon
 • Samarbeid med internasjonale partnere om undervisning og kunstutøvelse via internett
 • Videreutvikle digitalt læringsmiljø

TIGER er

 • Håkon Kvidal, leder
 • Lisbeth Wathne Svinø, pedagogisk veileder
 • Mattias Johansson, pedagogisk veileder
 • Rasmus Kjær, systemansvarlig for studieadm.systemer

Kontakt

Om du trenger hjelp, ta kontakt via e-post canvas@nmh.no eller med en av oss i TIGER.

TIGER er

 • Håkon Kvidal, leder, 50 % stilling
 • Lisbeth Wathne Svinø, pedagogisk veileder, 20 % stilling
 • Mattias Johansson, pedagogisk veileder, 30 % stilling
 • Rasmus Kjær, systemansvarlig for studieadministrative systemer
 • Morten Forsland, AV-tekniker

Kontakt

Om du trenger hjelp, ta kontakt via e-post canvas@nmh.no eller med en av oss i TIGER.

Aktører og ansvarsfordeling

I arbeidet med digitale verktøy i læring og undervisning er viserektor for utdanning faglig ansvarlig, og administrativt ligger arbeidet under studie- og FoU-seksjonen.