Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Vekting av undervisning

Her kommer informasjon om vekting av undervisning.

Vektingen er under revisjon.

Studieutvalget behandler nye normer for vekting 6. mai etter en høringsrunde.

Blant forslagene til vedtak er blant annet at det planlegges et pilotprosjekt for å se på konsekvenser av noen av endringene.

Denne siden vil inneholde informasjon om vekting når det er klart.