Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Ferie

Alle ansatte har rett og plikt til å ta ferie. Du har normalt rett til fem uker ferie. Ansatte som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til en ekstra ferieuke.

Rettigheter og plikter ved ferieavvikling

Spørsmål?