Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Sykefravær

Du må melde fra til din nærmeste leder så snart som mulig dersom du er borte fra jobben på grunn av egen eller barns/barnepassers sykdom.

Omsorgsdager og sykt barn-dager under pandemien

På grunn av koronapandemien har Regjeringen bestemt at antall omsorgsdager dobles.

Sykefravær ved NMH

Du må samtidig anslå varigheten av sykefraværet og informere leder dersom sykefraværet er arbeidsrelatert eller det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Spørsmål?