Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Sykefravær

Du må melde fra til din nærmeste leder så snart som mulig dersom du er borte fra jobben på grunn av egen eller barns/barnepassers sykdom. Du må samtidig anslå varigheten av sykefraværet og informere leder dersom sykefraværet er arbeidsrelatert eller det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Egenmeldt og legemeldt sykefravær

Spørsmål?