Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Permisjoner

Noen permisjoner er lovbestemte eller gis med hjemmel i hovedtariffavtalene. Andre permisjoner følger av interne reglement eller retningslinjer. Her finner du informasjon om ulike permisjonstyper.

Foreldrepermisjon

Spørsmål?

Kontakt oss hvis du lurer på noe om permisjoner.